Kadry

Kadry i PłaceNasze biuro świadczy kompleksowe usługi księgowe, w których skład wchodzi również sprawowanie opieki nad kadrą firmy. To, jak zaawansowana jest nasza współpraca z pracodawcą i w jakim stopniu mamy go odciążyć zależne jest wyłącznie od jego woli. Zajmujemy się zarówno mniejszymi, jak i dużymi firmami. Korporacje z wieloma oddziałami nie są nam obce. Doskonale znamy potrzeby pracowników i potrafimy zadbać o interesy obu stron.
Jesteśmy w stanie zaoferować:
– monitorowanie godzin pracy i naliczanie wynagrodzeń na ich podstawie
– prowadzenie ewidencji wykorzystania godzin pracy (biorącej pod uwagę dni wolne oraz przysługujący i wykorzystany urlop)
– prowadzenie archiwów z danymi pracowników
– wypłata wynagrodzeń miesięcznych w imieniu pracodawcy
– odprowadzanie składek oraz zaliczek na podatek dochodowy
– przygotowywanie rocznych PIT – ów
– sporządzanie miesięcznych raportów dla ZUS oraz dostarczanie ich do placówki
– naliczanie i wypłata odpraw
– przygotowywanie umów o pracę, a także umów cywilno – prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
– przejęcie pieczy nad kwestią ubezpieczeń oraz odszkodowań
Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo, poufność oraz profesjonalizm poparty latami doświadczeń naszych pracowników.